Здравна застраховка служители 1 - корица

Здравна застраховка – същност и предназначение

Здравната застраховка е допълнителна придобивка, която все повече работодатели предлагат на своите служители през последните години. Основната цел на тази застраховка е да осигури на служителите възможност за получаване на качествено и навременно лечение при нужда. Освен това тя дава възможност за много по-ефективна профилактика, тъй като покрива разходите за изследвания при специалист без направление. Имайте предвид, че сключването на здравна застраховка би било от полза не само за вашите служители, но и за вас като работодатели. В следващите редове ще изведем 3 основателни причини да осигурите здравна застраховка за своите служители.

Първа причина: По-малко болнични и отсъствия от работа

Важен фактор за успеха на всеки бизнес е инвестирането в здравето и благосъстоянието на служителите. Сключването на здравна застраховка би дало възможност на служителите ви да си правят всички необходими профилактични прегледи. Което от своя страна ще позволи навреме да бъдат улавяни всякакви потенциални проблеми и рискове за здравето им, и да се вземат необходимите мерки. Надеждната здравна застраховка ще спомогне за това служителите ви да боледуват по-рядко, а броят на болничните и отсъствията от работа да намалее.  

Втора причина: По-мотивирани и продуктивни служители

Здравна застраховка служители 2 - здраве надпис
Здравна застраховка служители – научете повече

Сключването на здравна застраховка също така ще ви гарантира по-мотивирани и продуктивни служители. Предоставянето на подобна допълнителна придобивка ще покаже на служителите, че вие наистина ги смятате за ценни и се грижите за здравето и благосъстоянието им. Това съвсем естествено ще се отрази положително върху нивото на лоялността им към фирмата, както и върху работните резултати, които демонстрират. В дългосрочен план служителите ви ще бъдат значително по-мотивирани и продуктивни, което ще доведе и до подобряване на бизнес резултатите и позициите на компанията на пазара.

Трета причина: Получаване на данъчни облекчения 

В българското законодателство са предвидени стимули за фирмите, които осигуряват допълнителни придобивки на своите служители, като например медицинска застраховка. Тези стимули се предоставят под формата на данъчни облекчения за съответните компании. Тук е важно да отбележим, че за да се възползвате от въпросните данъчни облекчения, трябва да предоставяте допълнителните придобивки изцяло в натура. Тоест да не са налице никакви парични взаимоотношения между вас и вашите служители във връзка със социалните придобивки. В случай, че изпълните това условие, ще имате възможност да използвате данъчно облекчение за всяко едно наето лице. 

Доверете се на Инстрейд застрахователен брокер!

Здравна застраховка служители 3 - договор
Здравна застраховка служители – свържете се с нас

Ако вече сте се убедили, че сключването на здравна застраховка ще бъде от полза както за вашите служители, така и за самите вас и бизнеса ви, се обърнете към Инстрейд застрахователен брокер. Ние разполагаме с висококвалифициран екип със солиден опит в бранша, който е способен да ви помогне да откриете най-добрите и изгодни оферти на пазара за здравна застраховка. Необходимо е единствено да направим предварителна среща, за да обсъдим конкретните ви нужди и изисквания, и след това ще се заемем с подбирането на удачните предложения. Доверете се на Инстрейд застрахователен брокер, за да гарантирате здравето и благосъстоянието на служителите си, както и успеха и просперитета на вашия бизнес!

Здравна застраховка – същност и предназначение

Първа причина: По-малко болнични и отсъствия от работа

Втора причина: По-мотивирани и продуктивни служители

Трета причина: Получаване на данъчни облекчения

Доверете се на Инстрейд застрахователен брокер!

Оценете страницата

Leave a Comment

Този сайт е собственост на Инстрейд Застрахователен Брокер ЕООД , лиценз №35, регистриран под номер 288 от Комисият за Финансов Надзор. Регистрация от Комисията за защита на личните данни номер 24604.

Контакти

Инстрейд Застрахователен брокер ЕООД
бул. Драган Цанков №36 СТЦ Интерпред София 1040
метростанция “Фр. Ж. Кюри”