Затраховка живот 3 - корица
Застраховка Живот – какво ...

Застраховка Живот – същност и цели Застраховка Живот е сред най-популярните и често използвани видове застраховки на пазара. Нейната основна цел е да гарантира надеждна защита на човека и неговите близки в случаи на смърт, животозастрашаващи заболявания или пък загуба

Здравна застраховка служители 1 - корица
3 причини да осигурите здра...

Здравна застраховка – същност и предназначение Здравната застраховка е допълнителна придобивка, която все повече работодатели предлагат на своите служители през последните години. Основната цел на тази застраховка е да осигури на служителите възможност за получаване на качествено и навременно лечение

Този сайт е собственост на Инстрейд Застрахователен Брокер ЕООД , лиценз №35, регистриран под номер 288 от Комисият за Финансов Надзор. Регистрация от Комисията за защита на личните данни номер 24604.

Контакти

Инстрейд Застрахователен брокер ЕООД
бул. Драган Цанков №36 СТЦ Интерпред София 1040
метростанция “Фр. Ж. Кюри”