Основното предимство е бързото и качествено разрешаване на здравословния проблем

ДЗИ Животозастраховане
ДЗИ Животозастраховане

Бизнес концепцията на ДЗИ Здравно осигуряване е създаване и реализация на комплексен пазарен продукт за здравно осигуряване, съобразен с най-новите европейски изисквания и стандарти за осигуряване на достъп до модерна, качествена и висококвалифицирана медицинска помощ.

Прочети повече

Дженерали Живот
Дженерали Живот

Основано през 1999 г., здравноосигурителното дружество на Дженерали е една от водещите компании за здравно застраховане в България
С промените в Закона за здравното осигуряване, в сила от 07.08.2012г. дейността по доброволно здравно осигуряване вече се извършва въз основа на договор за медицинска застраховка по смисъла на Кодекса за застраховането.

Прочети повече

Уника Живот
Уника Живот

Застрахователните компании „УНИКА“ АД и „УНИКА Живот“ АД, със седалище и адрес на управление гр. София 1000, бул. Тодор Александров 18, са част от международната УНИКА Иншурънс Груп – компания с над двувековна традиция и опит в застраховането.

Прочети повече

Булстрад Живот
Булстрад Живот

Застраховка „Здравна грижа” на БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП е специално създадена, за да обезпечи достъпни и надеждни здравни грижи и възможности за ползване на широк спектър от медицински услуги на територията на България.

Прочети повече

 ЕЗОК
ЕЗОК

„Европейска Застрахователна и Осигурителна Компания“ ЗАД е дружество, лицензирано през 2008 г. като Здравноосигурителен фонд за допълнително доброволно здравно осигуряване. С нормативните промени през 2013г. ЕЗОК ЗАД се прелицензира като застрахователна компания.

Прочети повече

Доверие
Доверие

Обединен здравноосигурителен фонд (ОЗОФ) Доверие АД е акционерно дружество с предмет на дейност: Извършване на доброволно здравно осигуряване за подобряване на здравето и предпазване от заболяване, извънболнична медицинска помощ, болнична медицинска помощ, услуги, свързани с битови и други допълнителни условия при предоставяне на медицинска помощ, възстановяване на разходи.

Прочети повече

България Иншурънс
България Иншурънс

Застрахователна компания България Иншурънс АД оперира на българския пазар от 2004 година и е един от лидерите в областта на здравното застраховане в България, с близо 22% пазарен дял. Дружеството е специализирано в предоставянето най-вече на комплексни здравни услуги, приспособени към нуждите както на корпоративни, така и на индивидуални клиенти.

Прочети повече

Левинс
Левинс

Основен акционер в дружеството е ЗК “Лев инс” АД, компания, доказала се през годините като един от водещите български застрахователи по общо застраховане, като за 2013г. е на първо място по премиен приход на общозастрахователния пазар. Акционер на “Животозастрахователен институт“ АД е и “Лев Корпорация” АД.

Прочети повече

Поискай оферта
Изпратете запитване

Здравна застраховка – сигурност във всеки момент от живота

Всеки един работодател се стреми да предложи на служителите си най-добрите условия за работа, за да може да им гарантира стабилност и сигурност на работното място. Сред основните ползи за служителите няма как да не отбележим доброволното здравно осигуряване под формата на здравна осигуровка. Този социален бонус се е доказал като работещ по много причини – служители са винаги спокойни, че когато имат нужда могат да се възползват от мрежа от висококвалифицирани специалисти, които да се погрижат за проблема, без това да повлияе на месечния им бюджет, а с помощта на здравната застраховка фирмите получават по-здрави и трудоспособни служители.
Прочети повече

Какво представлява здравната застраховка?

Здравна застраховка 1 - балони
Здравна застраховка – научете повече!
Здравната застраховка е застрахователен продукт, който се предлага от редица български и международни компании на физически и юридически лица. Основната цел на здравната застраховка е да даде на застрахованото лице допълнителна сигурност и помощ в случай на непредвидени ситуации, свързани със здравословното му състояние. Основно има 2 вида здравни застраховки – стандартна здравна застраховка, при която застрахованото лице получава обезщетение в случай на злополука или заболяване, включено в покритието, както и здравна застраховка при специфични заболявания, която позволява на застрахованото лице да проведе лечението си в специализирани болнични заведения, често извън страната, и покрива основни разходи, като настаняване, хоспитализация, лечение и други. Здравната застраховка може да има и различни нива на покритие – пакет доболнична помощ, болнична помощ, следболнична помощ, пакет разходи за медикаменти, стоматологична помощ, както и пакет превенция и скрининг. В пакет доболнична помощ на здравната застраховка лицето получава достъп до клинични прегледи, изследвания и манипулации в доболнична помощ. При пакет болнична помощ на здравната застраховка се включват и хоспитализация, консултация със специалисти и лекари, изследвания, медикаментозно лечение и хирургични интервенции с малка и средна сложност. В пакет следболнична помощ на вашата здравна застраховка се покрива физиопроцедури, както и медицински транспорт с реанимобил. Здравна застраховка с включени разходи за медикаменти включва възстановяването на средства, вложени за покупка на лекарствени средства и превързочни материали, както и помощни средства при извънболнична помощ. Пакет стоматологична помощ на здравната застраховка покрива профилактични и терапевтични прегледи, както и разходи по хирургични интервенции. А пакет скрийнинг и превенция на здравната застраховка включва разходи за прегледи, лабораторни изследвания, както и медицински скрининг. За да изберете най-подходящата комбинация от пакети за вашата здравна застраховка е най-лесно да се консултирате с брокер, който да ви помогне в процеса.

Избор на здравна застраховка с помощта на брокер

Здравна застраховка 2 - лекарка
Здравна застраховка – изберете най-доброто!
Всяко физическо или юридическо лице има възможност да направи самостоятелно проучване за предложенията за здравна застраховка на пазара, но това често може да крие много негативи. В повечето случаи, проучването на условията за здравна застраховка само в интернет е недостатъчно и това води до нуждата от организиране на срещи с агент на всяка компания поотделно. Това ще ви загуби много време, нерви и усилия в процеса на търсене на подходяща здравна застраховка за вашата компания. И не само това – тъй като компаниите не ви познават като клиент, те могат да ви предложат завишена цена за избраната здравна застраховка с идеята, че нямате време да се занимавате да правите проучване на пазара и сте склонни да изберете предложението им сега. Именно затова е много по-лесно, удобно и бързо да използвате услугите на брокер, който да ви помогне в подбора на здравна застраховка. Когато решите да се доверите на брокер сами ще се убедите, че процесът е улеснен и от вас се изисква само да вземете крайното решение за подходяща компания, предлагаща здравна застраховка. На първата среща с вашия застрахователен брокер трябва да определите кои са основните неща, които искате дадената здравна застраховка да покрива – всички нива, които изброихме малко по-горе. Тук можете да кажете дали искате комбинирана или индивидуална здравна застраховка спрямо вашите конкретни нужди. Можете да дадете и определен бюджет, който да помогне на вашия брокер в подбора на подходяща здравна застраховка. И това е всичко. Вашият застрахователен брокер започва проучването на всички водещи компании на българския пазар и ви изготвя предложение от най-подходящите предложения здравна застраховка спрямо вашите първоначални изисквания. На последваща среща, вашият брокер ще ви разкаже за различните предложения здравна застраховка и вие можете да изберете на място или да помислите коя оферта отговаря най-добре на всички ваши изисквания – съотношение между цена на застрахователния продукт и покрития, които предлага. Така в рамките на няколко дни можете да изберете здравна застраховка за вашите служители без да ви се налага да губите време и усилия.
Здравна застраховка 3 - надпис
Здравна застраховка – Свържете се с нас!

Защо здравната застраховка е толкова важна?

Освен че здравната застраховка подпомага за изграждането на лоялност в служителите, тя им дава възможност да се възползват от качествено и модерно медицинско обслужване всеки път, когато се нуждаят от такова. С помощта на здравната застраховка, вашите служители няма да се притесняват от евентуалните разходи за лечение или болнично настаняване и ще бъдат стимулирани навременно да посетят специалист за да определят състоянието си и да предприемат необходимите мерки за лечение.

Как да изберете подходящ брокер за вашата здравна застраховка?

Изборът на квалифициран и компетентен брокер, който да се погрижи за всичко необходимо, свързано с избирането и закупуването на здравна застраховка, може да бъде доста сложно. Заради големия пазар за всякакви застрахователни продукти, включително и за здравна застраховка, постоянно се появяват нови фирми, които да ви предлагат брокерски услуги. Но те не винаги могат да ви предложат най-добрите условия или да открият най-доброто решение за вас. Именно затова е важно винаги да търсите доверен партньор, който има дългогодишен опит като брокер и добри отзиви в онлайн пространството. Ние от Инстрейд застрахователен брокер предлагаме на нашите клиенти най-добрите условия за здравна застраховка от повече от 26 години. С нас можете да сте спокойни, че екип от висококвалифицирани професионалисти ще се погрижат да открият най-доброто предложение за здравна застраховка на пазара точно за вас. Ние можем да ви предложим целия спектър от пакети за индивидуална или корпоративна здравна застраховка, която се предлага на българския пазар. Изпратете още днес вашето запитване и открийте най-добрата здравна застраховка за вашите нужди с Инстрейд застрахователен брокер! Какво представлява здравната застраховка? Избор на здравна застраховка с помощта на броке р Защо здравната застраховка е толкова важна? Как да изберете подходящ брокер за вашата здравна застраховка?

Този сайт е собственост на Инстрейд Застрахователен Брокер ЕООД , лиценз №35, регистриран под номер 288 от Комисият за Финансов Надзор. Регистрация от Комисията за защита на личните данни номер 24604.

Контакти

Инстрейд Застрахователен брокер ЕООД
бул. Драган Цанков №36 СТЦ Интерпред София 1040
метростанция “Фр. Ж. Кюри”

Попълнете данните за контакт за да можем да Ви изпратим предложение за застраховка.