Застраховка Критични болести 2 - корица

Здравна застраховка – тенденцията към повишаване на нейната популярност

Здравна застраховка е продукт, чиято популярност се увеличава осезаемо през последните години. Тази тенденция личи ясно както при физическите лица, така и при фирмите и бизнесите. Увеличават се и видовете здравна застраховка, предлагани на пазара, като целта е да се отговори на нуждите и изискванията на максимално широк кръг от лица. В днешната статия от блога на Инстрейд застрахователен брокер ще обърнем по-специално внимание на една здравна застраховка, която се появи отскоро на пазара, но бързо привлече внимание върху себе си. Става въпрос за застраховка Критични болести.

Застраховка Критични болести – същност и предназначение

Застраховка Критични болести 1 - упойка
Застраховка Критични болести – научете повече

Основното предназначение на застраховка Критични болести е да осигури необходимите средства за лечение на критични за човешкия живот заболявания. При това да ги осигури в най-кратки срокове, за да може да се започне навременно и ефективно лечение, което да гарантира максимално добри шансове за справяне със заболяването. Съвсем естествено се има предвид лечение, провеждано в най-реномираните клиники и здравни заведения, ако се налага и в чужбина. Сключената застраховка Критични болести в редица случаи се оказва решаваща за получаването на медицински грижи, благодарение на които да се овладеят критичните заболявания и да бъде спасен човешкият живот.

Застраховка Критични болести – кои рискове покрива?

Застраховка Критични болести би могла да покрие множество рискове, в зависимост от конкретните условия по договора. Най-често това са рискове, свързани с възникване на някое от следните заболявания или състояния: онкологични заболявания, нужда от трансплантация на жизненоважни органи, инфаркт и инсулт, бъбречна недостатъчност, парализа, слепота и т.н. Точният обхват на застраховка Критични болести трябва да бъде внимателно уточнен при преговорите между компанията и клиента. Четете всички условия и клаузи по предложения ви договор и се уверете, че отговарят на вашите нужди и интереси.

Застраховка Критични болести – какво е нейното разпространение в корпоративната практика? 

Застраховка Критични болести 3 - операция
Застраховка Критични болести – свържете се с нас!

Съвсем естествено като нов продукт на пазара, застраховка Критични болести все още не е достатъчно разпространена в корпоративната практика. Нейната употреба за момента се ограничава почти изцяло до висшия мениджмънт на големите компании. Това обаче със сигурност ще се промени във времето. Ясното предназначение, както и изгодните условия на застраховката ще привличат все повече корпоративни клиенти и ще доведат до използването й за все по-голяма част от персонала на фирмите. Сред компаниите, които ще заложат на нея в близко бъдеще, вероято ще са тези, чиито служители работят в по-тежка среда, създаваща определени рискове от възникване на критични заболявания и състояния.

Доверете се на Инстрейд застрахователен брокер!

Инстрейд застрахователен брокер ще ви помогне да откриете най-подходящата за своите нужди здравна застраховка. Богатият ни опит на пазара ни позволява да бъдем от максимална полза както за физическите лица, така и за корпоративните клиенти. Нужно е единствено да направим предварителна среща с вас, за да разберем конкретните ви изисквания, и след това процесът по откриване на изгодни оферти протича бързо, гладко и ефективно. Доверете се на екипа на Инстрейд застрахователен брокер и си гарантирайте защитата, която е необходима на вас и вашия персонал!

Здравна застраховка – тенденцията към повишаване на нейната популярност

Застраховка Критични болести – същност и предназначение

Застраховка Критични болести – кои рискове покрива?

Застраховка Критични болести – какво е нейното разпространение в корпоративната практика?  

Доверете се на Инстрейд застрахователен брокер!

Оценете страницата

Leave a Comment

Този сайт е собственост на Инстрейд Застрахователен Брокер ЕООД , лиценз №35, регистриран под номер 288 от Комисият за Финансов Надзор. Регистрация от Комисията за защита на личните данни номер 24604.

Контакти

Инстрейд Застрахователен брокер ЕООД
бул. Драган Цанков №36 СТЦ Интерпред София 1040
метростанция “Фр. Ж. Кюри”