Застраховка Критични болести 2 - корица
Застраховка Критични болес...

Здравна застраховка – тенденцията към повишаване на нейната популярност Здравна застраховка е продукт, чиято популярност се увеличава осезаемо през последните години. Тази тенденция личи ясно както при физическите лица, така и при фирмите и бизнесите. Увеличават се и видовете здравна

Подходяща медицинска застраховка 1 - корица
Как да подберете подходяща...

Медицинска застраховка – същност и преимущества Подходяща медицинска застраховка – избрете най-доброто! Все повече работодатели през последните години разбират преимуществата, които носи  практиката за осигуряване на медицинска застраховка за служителите. Същността на медицинската застраховка се изразява в предоставянето на опция

Този сайт е собственост на Инстрейд Застрахователен Брокер ЕООД , лиценз №35, регистриран под номер 288 от Комисият за Финансов Надзор. Регистрация от Комисията за защита на личните данни номер 24604.

Контакти

Инстрейд Застрахователен брокер ЕООД
бул. Драган Цанков №36 СТЦ Интерпред София 1040
метростанция “Фр. Ж. Кюри”