Здравни осигуровки – всичко важно, което трябва да знаете за тях

Във всички държави по света, в които може да се възползвате от публично здравеопазване трябва да се заплащат съответните здравни осигуровки. Независимо дали ви се удържат всеки месец от заплатата или трябва да си ги внасяте самостоятелно, здравните осигуровки в България позволяват на гражданите да се възползват от частично облекчение при болнично лечение. В страната всеки пълнолетен човек е задължен да плаща всеки месец здравни осигуровки, като при пропускане на 1 или няколко месеца, човекът може да използва частно здравеопазване или да предпочете да заплати пропуснатите здравни осигуровки, за да възстанови отново правата си. Здравните осигуровки са задължителни за всички лица над 18 години, като за деца, малолетни и непълнолетни държавата изплаща необходимите суми. От облекчение от заплащане на здравни осигуровки може да се възползват граждани, които са социално слаби, както и пенсионерите.

Какъв е размерът на здравните осигуровки?

Всеки месец, всеки гражданин на страната трябва да внася здравни осигуровки в размер от 8%. Ако гражданинът е назначен на трудов договор, то тогава може да се възползва от облекчената схема за плащане, при която работодателят внася 60% от здравните осигуровки на работника, а той изплаща само оставащите 40%. Ако лицето е самоосигуряващо се, то тогава трябва да заплаща самостоятелно пълната стойност на дължимите здравни осигуровки в определените от държавата срокове. За целта всеки месец самоосигуряващото се лице трябва да попълни декларация за внасяне на здравни осигуровки до края на календарния месец и да я подаде в Националната агенция по приходите.

Кога се прекъсват здравноосигурителните права?

Когато човекът не заплати дължимите здравни осигуровки, то тогава се прекъсват и здравноосигурителните права. За самоосигуряващите се лица, които трябва самостоятелно да внасят здравни осигуровки, това се случва, когато не са внесли повече от 3 месечни вноски за период от 3 години. Всички лица, които трябва да се осигуряват самостоятелно, и не са заплатили здравните си осигуровки за повече от 3 месеца, дължат глоба на държавата в размер до 1000 лева, а при повторно нарушение на срока – глоба до 3000 лева. В момента налагането на глоби за неплащане на здравни осигуровки се случва рядко, но не е и невъзможно.

Какво получавате срещу плащането на здравни осигуровки?

Здравните осигуровки, които се внасят всеки месец от гражданите на страната, позволяват използването на държавни болнични заведения, както и правото да получат направление за преглед при специалист, облекчения на таксите и разходите за определени манипулации, при които Здравната каса поема част от разходите, и други. Здравните осигуровки ви дават и правото да се възползвате безплатно от медицинска помощ, включително и спешна такава. Здравните осигуровки важат само в болничните заведения, които имат сключен договор със Здравната каса и приемат направления от личния лекар. В това число има много частни болнични заведения, в които дори с платени здравни осигуровки трябва да заплатите пълната стойност на прегледа или манипулацията, освен ако нямате сключена допълнителна здравна застраховка, която да покрива тези разходи.

Здравни осигуровки за чужденци, пребиваващи в страната

Ако сте чуждестранен гражданин или българин с двойно гражданство, който прекарва в страната повече от 6 месеца, то тогава дължите здравни осигуровки. За българските граждани, включително и тези, които имат двойно гражданство, възстановяването на здравноосигурителния статус след продължително отсъствие от страната може да се случи при заплащане на здравни осигуровки 6 последователни месеца или еднократно заплащане на 12 месечни вноски. Ако в момента не живеете в България, като български граждани имате право да продължите да внасяте здравни осигуровки и да се възползвате от болнично лечение в България с финансиране от Здравната каса всеки път, когато се нуждаете.

Къде можете да извършите проверка на здравни осигуровки?

За да проверите вашия здравноосигурителен статус трябва да посетите сайта на Националната агенция за приходите и по-конкретно портала за електронни услуги. В него можете да се възползвате от електронните услуги със свободен достъп, сред които е и проверка на здравни осигуровки. За да извършите справката за вашите здравни осигуровки е нужно да въведете или ЕГН или ЛН/ЛНЧ/Служебен номер или БУЛСТАТ за юридически лица. След това се въвежда датата на раждане и системата веднага показва резултатите от вашата проверка на здравни осигуровки. Тук можете да видите 2 резултата – лицето е с непрекъснати здравноосигурителни права (тоест не дължи на държавата никакви здравни застраховки, нито глоби) и лицето е с прекъснати здравноосигурителни права. Ако дължите здравни осигуровки е важно да направите необходимата справка в съответния клон на НАП във вашето населено място, за да отстраните проблема и да имате възможност да се възползвате от държавното здравеопазване. За гражданите, които знаят кои месеци точно са пропуснали и не са платили здравни осигуровки, може да се възползват от здравноосигурителния калкулатор на НАП. В него имате възможност да отбележите всички месеци от началото на 2000 година, в които не сте внесли здравни осигуровки, а системата автоматично ще ви генерира дължимата сума за здравни осигуровки, както и начислената лихва върху тях. Сумите, които дължите за здравни осигуровки и лихви по тях, можете да заплатите по банков път към определената териториална структура на НАП по постоянен адрес.

Проверка на здравните осигуровки можете да направите на – https://inetdec.nra.bg/index.html

Достатъчни ли са здравните осигуровки?

Много хора казват, че плащат своите здравни осигуровки всеки месец само защото са задължителни или защото работодателят им е задължен да им ги удържа. В момента държавното здравеопазване, което се предлага срещу заплатените здравни осигуровки, не винаги е достатъчно – лекарите имат определен брой направления и не винаги може да предоставят такова, когато е необходимо, а при хронични проблеми ситуацията е още по-сложна. Именно затова все повече физически и юридически лица предпочитат към здравните осигуровки да добавят доброволно и здравна застраховка. Те заедно се допълват за да предоставят на пациентите необходимото лечение във всеки момент от живота. Наличието на допълнителна здравна застраховка не е оправдание за пропускане на здравни осигуровки, а по-скоро дава допълнителна сигурност на човек. Независимо дали ще решите да сключите допълнителна медицинска застраховка, не пропускайте да изплащате вашите дължими здравни осигуровки за да можете да сте сигурни, че ще получите необходимата медицинска помощ в нужда.

5/5 - (1 vote)

Leave a Comment

Този сайт е собственост на Инстрейд Застрахователен Брокер ЕООД , лиценз №35, регистриран под номер 288 от Комисият за Финансов Надзор. Регистрация от Комисията за защита на личните данни номер 24604.

Контакти

Инстрейд Застрахователен брокер ЕООД
бул. Драган Цанков №36 СТЦ Интерпред София 1040
метростанция “Фр. Ж. Кюри”