Доброволно здравно осигуряване 3 - корица

Модел на здравното осигуряване в България

Преди да ви дадем полезна информация за доброволното здравно осигуряване и преимуществата, които то ви предоставя, нека да се спрем за малко на цялостния модел на здравното осигуряване в България. Според Закона за здравното осигуряване в нашата страна то се осъществява посредством двустълбов модел. Първият стълб е задължителното здравно осигуряване, което се осъществява посредством Националната здравноосигурителна каса. Що се отнася до втория стълб, той представлява доброволно здравно осигуряване. Доброволно здравно осигуряване, което е поето изцяло от акционерни дружества, получили лиценз от Комисията за финансов надзор.

Доброволно здравно осигуряване – същност и значение

Доброволно здравно осигуряване 1 - сметки
Доброволно здравно осигуряване – научете повече!

Доброволното здравно осигуряване е възможност за потребителите да си гарантират достъп до допълнителни здравни услуги. Услуги, различни от тези, на които дават право задължителните здравни осигуровки. Става въпрос за услуги като предоставяне на възможност за посещение на специалист без направление, годишен профилактичен преглед за внимателно следене на цялостното здравословно състояние, гарантиране възстановяването на средства за определени лекарства и др. Съществуват две форми за употреба на доброволното здравно осигуряване. Първата е посредством абонаментно обслужване в здравно заведение, с което съответното застрахователно дружество има договорни взаимоотношения. А при втората потребителят посещава избрано от него здравно заведение, като впоследствие застрахователното дружество му възстановява средствата, които е заплатил.

Проблеми пред развитието на доброволното здравно осигуряване в България

Доброволно здравно осигуряване 2 - лекар
Доброволно здравно осигуряване – доверете се на Инстрейд

Все още са налице редица проблеми и пречки, които възпрепятстват развитието на доброволното здравно осигуряване в България. От една страна това са ниските доходи на голяма част от българските граждани, които не им позволяват да отделят средства за доброволно здравно осигуряване. От друга, липсата на традиции в тази област кара немалко граждани да считат тази практика за безмислена и дори да предпочитат правенето на нерегламентирани плащания при нужда от определени здравни услуги. Последната тенденция се подхранва и от отсъствието на активна държавна политика в областта, както и от липсата на ясно регламентирани пакети за допълнителни здравни услуги и стандарти за предоставянето им.

Доброволно здравно осигуряване – на какво да обърнете внимание?

Когато дойде моментът за сключване на здравноосигурителен договор, вие като потребители трябва да обърнете внимание на няколко важни неща. Например какво точно ще покрива вашият здравноосигурителен пакет и ще има ли някакви изключения от него. Какви са условията и сроковете за заплащане на здравноосигурителните премии и какви биха били последствията при неспазването им. Както и какви са механизмите за възстановяване на направени от вас суми за здравни услуги или лекарства, и в какви срокове трябва да бъде извършено въпросното възстановяване.   

Доверете се на Инстрейд застрахователен брокер при нужда от доброволно здравно осигуряване!

Сътрудничеството с Инстрейд застрахователен брокер е отлично решение при нужда от доброволно здравно осигуряване. След като се запознаем с критериите и изискванията ви, ние ще потърсим подходящите оферти за доброволно здравно осигуряване, които да ви удовлетворят в максимална степен. Дългогодишният ни опит в тази сфера ни позволява да познаваме добре нуждите на клиентите си и винаги да ги насочваме към вярното за тях решение. Доверете се на Инстрейд застрахователен брокер, за да гарантирате своето спокойствие и отлично здраве в дългосрочен план!

Научете повече за проверка на здравни осигуровки!

Модел на здравното осигуряване в България

Доброволно здравно осигуряване – същност и значение

Проблеми пред развитието на доброволното здравно осигуряване в България

Доброволно здравно осигуряване – на какво да обърнете внимание?

Доверете се на Инстрейд застрахователен брокер при нужда от доброволно здравно осигуряване!

Оценете страницата

Leave a Comment

Този сайт е собственост на Инстрейд Застрахователен Брокер ЕООД , лиценз №35, регистриран под номер 288 от Комисият за Финансов Надзор. Регистрация от Комисията за защита на личните данни номер 24604.

Контакти

Инстрейд Застрахователен брокер ЕООД
бул. Драган Цанков №36 СТЦ Интерпред София 1040
метростанция “Фр. Ж. Кюри”