Здравна застраховка 2 - корица
Здравна застраховка – 4 поп...

Повишаването на популярността на здравната застраховка съвсем естествено води и до зараждане на някои митове и фалшиви новини за нея. Митове и фалшиви новини, които са способни да объркат както физическите лица, така и компаниите, планиращи да сключат здравна застраховка.

Медицинска застраховка 2 - компании
4 големи и реномирани компа...

Медицинската застраховка се използва от все повече работодатели през последните години като допълнителна придобивка за техните служители. Благодарение на нея съответните служители имат възможност да следят доста по-прецизно своето здравословно състояние, както и да получат качествено и навременно лечение при

Затраховка живот 3 - корица
Застраховка Живот – какво ...

Застраховка Живот – същност и цели Застраховка Живот е сред най-популярните и често използвани видове застраховки на пазара. Нейната основна цел е да гарантира надеждна защита на човека и неговите близки в случаи на смърт, животозастрашаващи заболявания или пък загуба

Здравна застраховка служители 1 - корица
3 причини да осигурите здра...

Здравна застраховка – същност и предназначение Здравната застраховка е допълнителна придобивка, която все повече работодатели предлагат на своите служители през последните години. Основната цел на тази застраховка е да осигури на служителите възможност за получаване на качествено и навременно лечение

Ядрено магнитен резонанс 3 - преглед
Защо е трудно да ви бъде нап...

Ядрено магнитен резонанс – основна информация Ядрено магнитен резонанс е доста специфично и задълбочено медицинско изследване. Изследване, което дава възможност да се види в детайли състоянието на костите, органите и тъканите в човешкото тяло. Благодарение на извършването му е възможно

Проверка на здравни осигуровки 3 - корица
Проверка на здравни осигур...

Как се извършва проверка на здравни осигуровки? Проверка на здравни осигуровки се прави най-бързо и лесно в сайта на НАП. За целта трябва да въведете своето ЕГН или ЛН/ЛНЧ/Служебен номер. Впоследствие се изисква също датата на раждане и след като

Застраховка Критични болести 2 - корица
Застраховка Критични болес...

Здравна застраховка – тенденцията към повишаване на нейната популярност Здравна застраховка е продукт, чиято популярност се увеличава осезаемо през последните години. Тази тенденция личи ясно както при физическите лица, така и при фирмите и бизнесите. Увеличават се и видовете здравна

Подходяща медицинска застраховка 1 - корица
Как да подберете подходяща...

Медицинска застраховка – същност и преимущества Подходяща медицинска застраховка – избрете най-доброто! Все повече работодатели през последните години разбират преимуществата, които носи  практиката за осигуряване на медицинска застраховка за служителите. Същността на медицинската застраховка се изразява в предоставянето на опция

Допълнително здравно осигуряване 3 - корица
Допълнително здравно осигу...

Допълнително здравно осигуряване – същност и предназначение Допълнителното здравно осигуряване (ДЗО) се поддържа от лицензирани здравноосигурителни дружества. То е възможност за вас като потребители да си гарантирате достъп до допълнителни здравни услуги, различни от тези, на които дават право задължителните

Доброволно здравно осигуряване 3 - корица
Доброволно здравно осигуря...

Модел на здравното осигуряване в България Преди да ви дадем полезна информация за доброволното здравно осигуряване и преимуществата, които то ви предоставя, нека да се спрем за малко на цялостния модел на здравното осигуряване в България. Според Закона за здравното

Този сайт е собственост на Инстрейд Застрахователен Брокер ЕООД , лиценз №35, регистриран под номер 288 от Комисият за Финансов Надзор. Регистрация от Комисията за защита на личните данни номер 24604.

Контакти

Инстрейд Застрахователен брокер ЕООД
бул. Драган Цанков №36 СТЦ Интерпред София 1040
метростанция “Фр. Ж. Кюри”