Здравна застраховка 2 - корица
Здравна застраховка – 4 поп...

Повишаването на популярността на здравната застраховка съвсем естествено води и до зараждане на някои митове и фалшиви новини за нея. Митове и фалшиви новини, които са способни да объркат както физическите лица, така и компаниите, планиращи да сключат здравна застраховка.

Медицинска застраховка 2 - компании
4 големи и реномирани компа...

Медицинската застраховка се използва от все повече работодатели през последните години като допълнителна придобивка за техните служители. Благодарение на нея съответните служители имат възможност да следят доста по-прецизно своето здравословно състояние, както и да получат качествено и навременно лечение при

Този сайт е собственост на Инстрейд Застрахователен Брокер ЕООД , лиценз №35, регистриран под номер 288 от Комисият за Финансов Надзор. Регистрация от Комисията за защита на личните данни номер 24604.

Контакти

Инстрейд Застрахователен брокер ЕООД
бул. Драган Цанков №36 СТЦ Интерпред София 1040
метростанция “Фр. Ж. Кюри”