Ядрено магнитен резонанс 3 - преглед
Защо е трудно да ви бъде нап...

Ядрено магнитен резонанс – основна информация Ядрено магнитен резонанс е доста специфично и задълбочено медицинско изследване. Изследване, което дава възможност да се види в детайли състоянието на костите, органите и тъканите в човешкото тяло. Благодарение на извършването му е възможно

Проверка на здравни осигуровки 3 - корица
Проверка на здравни осигур...

Как се извършва проверка на здравни осигуровки? Проверка на здравни осигуровки се прави най-бързо и лесно в сайта на НАП. За целта трябва да въведете своето ЕГН или ЛН/ЛНЧ/Служебен номер. Впоследствие се изисква също датата на раждане и след като

Този сайт е собственост на Инстрейд Застрахователен Брокер ЕООД , лиценз №35, регистриран под номер 288 от Комисият за Финансов Надзор. Регистрация от Комисията за защита на личните данни номер 24604.

Контакти

Инстрейд Застрахователен брокер ЕООД
бул. Драган Цанков №36 СТЦ Интерпред София 1040
метростанция “Фр. Ж. Кюри”