Видове медицинска застраховка 2 - лекари

Медицинска застраховка за вас и вашите служители

Медицинската застраховка е продукт, който набира сериозна популярност през последните години в застрахователната сфера. Нейната главна цел е да предостави на застрахования сигурност по отношение на неговото медицинско състояние, както и финансова възможност за качествено и ефективно лечение при нужда. Подобна застраховка може да бъде сключена от физически лица или корпоративни клиенти, като съвсем естествено фирмената медицинска застраховка се среща доста по-често. Множество са преимуществата както за самите служители, така и за работодателя. Служителите имат на разположение опцията за редовни профилактични прегледи, благодарение на които навреме се диагностицират и лекуват най-различни заболявания. Това ги прави по-спокойни и удовлетворени, и съответно повишава тяхната продуктивност в рамките на работното ежедневие.

Основните видове медицинска застраховка – същност и характеристики

Видове медицинска застраховка 1 - онлайн
Видове медицинска застраховка – научете повече

Налице са различни видове медицинска или здравна застраховка, в зависимост от това какво точно покрива тя. Нека да ви представим накратко същността и характеристиките на всеки от тези видове:

  • доброволна здравна застраховка – доброволната здравна застраховка се среща най-често в практиката. Тя може да покрива извършването на преглед и изследвания при специалист, без да е необходимо направление, разходи за лекарства или престой в здравни заведения. Максимално изгодни са условията за сключване, когато това се прави групово посредством работодател, но също така на пазара са налице варианти за семейна или индивидуална застраховка.
  • застраховка Живот – застраховката Живот най-общо казано гарантира парично обезщетение при наличие на някой от покритите рискове за живота и здравето на човека. Въпросните рискове може да са свързани с животозастрашаващи заболявания или пък със загуба на трудоспособност. Напоследък на пазара се предлага и застраховка Живот, покриваща някои актуални заболявания, като например COVID-19.
  • застраховка Критични болести – застраховка Критични болести е нов продукт, който тепърва предстои да набира скорост поради ясното си предназначение и изгодните условия. Подобна застраховка при нужда гарантира необходимите средства за лечение на критични за човешкия живот заболявания, каквито са например онкологичните такива. Важно е да се отбележи, че става въпрос за качествено лечение, провеждано в най-добрите клиники, в това число и в чужбина. Що се отнася до корпоративната практика, застраховка Критични болести все още се използва главно за осигуряване на висшия мениджмънт.

Сключване на медицинска застраховка – доверете се на Инстрейд застрахователен брокер!

Видове медицинска застраховка 3 - преглед
Видове медицинска застраховка – свържете се с нас!

Инстрейд застрахователен брокер ще ви гарантира сключването на здравна застраховка за служителите ви при максимално изгодни за вас условия. След като се свържете с нас, ще организираме среща, на която ще обсъдим конкретните ви нужди и изисквания. На база тази среща и приетите критерии за застраховка, ще потърсим на пазара най-подходящите оферти. Не се съмнявайте, че висококвалифицираният ни и опитен екип ще открие оптималното предложение за здравна застраховка, което е точно за вас. Предложение, което ще осигури от една страна здраве и спокойствие на служителите ви, а от друга – високо ниво на продуктивност във вашата компания. Доверете се на Инстрейд застрахователен брокер за всички застраховки, от които вие и персоналът ви имате нужда!

Медицинска застраховка за вас и вашите служители

Основните видове медицинска застраховка – същност и характеристики

Сключване на медицинска застраховка – доверете се на Инстрейд застрахователен брокер!

Оценете страницата

Leave a Comment

Този сайт е собственост на Инстрейд Застрахователен Брокер ЕООД , лиценз №35, регистриран под номер 288 от Комисият за Финансов Надзор. Регистрация от Комисията за защита на личните данни номер 24604.

Контакти

Инстрейд Застрахователен брокер ЕООД
бул. Драган Цанков №36 СТЦ Интерпред София 1040
метростанция “Фр. Ж. Кюри”