ЕЗОК

„Европейска Застрахователна и Осигурителна Компания“ ЗАД е дружество, лицензирано през 2008 г. като Здравноосигурителен фонд за допълнително доброволно здравно осигуряване. С нормативните промени през 2013г. ЕЗОК ЗАД се прелицензира като застрахователна компания.

В процеса на своето развитие Компанията се е утвърдила като стабилен и лоялен партньор на своите клиенти. ЕЗОК ЗАД покрива пазарен дял в размер на 0,17 % в Общото застраховане и малко под 1% пазарен дял в Здравното застраховане.

Застраховка заболяване осигурява възможност за ползване на здравни услуги, свързани с превенция на здравето и решаване на всеки възникнал здравословен проблем, попадащ или допълващ обхвата на задължителното здравно осигуряване.

Пакетите от медицински услуги се предлагат в три нива на покритие – Standart, Gold, VIP ,които в максимална степен да удоволетворят конкретните потребностите на клиента.

Оценете страницата

Този сайт е собственост на Инстрейд Застрахователен Брокер ЕООД , лиценз №35, регистриран под номер 288 от Комисият за Финансов Надзор. Регистрация от Комисията за защита на личните данни номер 24604.

Контакти

Инстрейд Застрахователен брокер ЕООД
бул. Драган Цанков №36 СТЦ Интерпред София 1040
метростанция “Фр. Ж. Кюри”

Попълнете данните за контакт за да можем да Ви изпратим предложение за застраховка.