Bulgaria insurance - България здраве

Застрахователна компания България Иншурънс АД оперира на българския пазар от 2004 година и е един от лидерите в областта на здравното застраховане в България със своята застраховка България Здраве, с близо 22% пазарен дял. Дружеството е специализирано в предоставянето най-вече на комплексни здравни услуги с продукти, като „България Здраве“, „Здраве без граници“ и други, приспособени към нуждите както на корпоративни, така и на индивидуални клиенти.

България Иншурънс е един от най-динамично развиващите се застрахователи на пазара и затвърждава позициите си чрез предлагане на иновативни решения в областта на общото застраховане, високо качество на услугите, както и специализирани програми за подпомагане на служители, в партньорство с ICAS International.

През 2016 България Иншурънс разшири своето портфолио от здравни застраховки, сред които и продукта „България Здраве“ с нов международен здравен продукт «Здраве без граници», разработен в партньорство с английската компания AXA PPP healthcare Limited, част от глобалната АХA Group, и презастраховател по договора. Международни здравни планове „Здраве без граници“ са адаптирани за нуждите на българския пазар и предоставят възможности за висококачествени медицински услуги в широк кръг от лечебни заведения в цял свят. 

Здравните застраховки на България Иншурънс АД, в това число и „България Здраве“, имат за цел да предоставят застрахователна защита за здравето и благоденствието на хората, като покриват рискове, произтичащи от заболяване или злополука и дават възможност за ползване на широк спектър от медицински услуги на територията на България. Застраховката „България Здраве“ и другите продукти на компанията могат да бъдат индивидуални и групови. Застрахованите в груповата, могат да бъдат членовете на едно семейство или служителите на дадена фирма. В пакети от здравни услуги на застраховката „България Здраве“ са включени болнична помощ, извън болнична помощ, възстановяване на разходи за здравни стоки, дентално лечение и други. Компанията предлага и международни здравни застраховки с териториален обхват Европа и цял свят, с високи лимити на покрития – от 500 000 до 2 500 000 евро, които гарантират предоставя висококачествени медицински услуги в широк кръг от лечебни заведения в цял свят.

Какво трябва да знаете за застраховката „България Здраве“?

Застрахователният продукт „България Здраве“ на компанията България Иншурънс АД е здравна застраховка, предназначена за индивидуално, групово или фирмено ползване. С „България Здраве“ застрахованите лица получават висококачествени медицински грижи от компетентни специалисти и най-добрите лечебни заведения в страната. Всеки застрахован, който избере „България Здраве“ за себе си, своето семейство или служителите си ще получи гарантирано качествено медицинско обслужване, когато имате нужда от него. В застраховката „България Здраве“ са включени основни покрития, като извънболнична помощ, първични и вторични прегледи при специалисти, както и придружаващите ги изследвания за поставяне на диагноза, болнично лечение, възстановяване на средствата за закупени лекарствени средства и превързочни материали. Застраховката „България Здраве“ покрива още и дентално лечение (включително и при необходимост от хирургична намеса), допълнителни грижи в дома, право на избор на хирургичен екип при инвазивно лечение, консумативи от медицински характер и профилактични прегледи.

Застраховката „България Здраве“ е подходяща за лица до 64 годишна възраст и не може да бъде сключена от лица, които са с прекъснат здравноосигурителен статус. Покрития, които вашата застраховка „България Здраве“ не включва са разходи за спешна медицинска помощ; лечение на хронични заболявания, възникнали преди сключването на застраховката; специфични изследвания, свързани с репродуктивното здраве, намаляване на теглото, СПИН и други; разходи за услугите на ортодонт или зъботехник, възникнали при денталното лечение.

Причините, поради които хиляди клиенти избират именно застраховка „България Здраве“ са много. На първо място всички застраховани с продукта „България Здраве“ могат да избират от над 300 лечебни заведения в цялата страна, където да проведат своето лечение. И във всяко едно от тези лечебни заведения застрахованите с „България Здраве“ не дължат никакви такси за прегледи и медицински услуги. Друга причина клиентите да предпочитат именно застраховката „България Здраве“ е наситената мрежа от медицински координатори, които да ви окажат помощ винаги, когато се нуждаете от такава! Медицински координатор ще откриете във всяко от лечебните заведения, част от мрежата на застраховка „България Здраве“. За всички застраховани с продукта „България Здраве“ има денонощен телефон за спешна помощ и връзка с медицинските координатори, на който можете да се свържете всеки ден от годината. Със застраховката „България Здраве“ и по-точно мобилното приложение на компанията, можете лесно и бързо да откриете болнично заведение, което има сключен договор със застрахователя и се намира в радиус от 4 километра от вашето текущо местоположение. Така можете лесно да откриете най-близката болница ли медицински център, където да се възползвате от вашата застраховка „България Здраве“. Приложението на компанията дава и още едно улеснение на застрахованите с „България Здраве“ и това е дигиталната здравна карта. С нея няма нужда да се притеснявате дали пластиката ви е във вас и дали ще можете да се възползвате от покритието на вашата застраховка „България Здраве“. И не на последно място – застраховката „България Здраве“ дава възможност за възстановяване на разходи към болнично заведение, което не е част от мрежата на компанията. За целта трябва просто да попълните онлайн завеждане на претенция по вашата застраховка „България Здраве“ и след това лесно да проверите статуса на претенцията във вашето мобилно приложение.

Програма за подпомагане на служители в допълнение към застраховка „България Здраве“

Грижата за психичното здраве е точно толкова важна, колкото и цялостната грижа за тялото. Затова все повече работодатели решават да направят комбинация от 2 застрахователни продукта – „България Здраве“ и „Подпомагане на служителите“. Макар и да могат да се сключат и поотделно, заедно тези два застрахователни продукта дават всички необходими грижи на вашите служители. „Подпомагане на служителите“ покрива това, което „България Здраве“ не поема като разход – психологична подкрепа и консултации със специалист в пълна конфиденциалност.

Не забравяйте да попитате вашия застрахователен брокер за застраховка „България Здраве“, както и за програмата за подпомагане на служителите. Изпратете още днес вашето запитване!

3.5/5 - (102 votes)

Този сайт е собственост на Инстрейд Застрахователен Брокер ЕООД , лиценз №35, регистриран под номер 288 от Комисият за Финансов Надзор. Регистрация от Комисията за защита на личните данни номер 24604.

Контакти

Инстрейд Застрахователен брокер ЕООД
бул. Драган Цанков №36 СТЦ Интерпред София 1040
метростанция “Фр. Ж. Кюри”

Попълнете данните за контакт за да можем да Ви изпратим предложение за застраховка.