Проверка на здравни осигуровки 3 - корица

Как се извършва проверка на здравни осигуровки?

Проверка на здравни осигуровки се прави най-бързо и лесно в сайта на НАП. За целта трябва да въведете своето ЕГН или ЛН/ЛНЧ/Служебен номер. Впоследствие се изисква също датата на раждане и след като я въведете, ще можете да видите интересуващите ви данни. Възможно е на екрана да се изпише, че сте с непрекъснати здравноосигурителни права (тоест не дължите здравни осигуровки) или пък, че сте с прекъснати здравноосигурителни права. Ако се окаже вторият вариант, направете необходимата справка в местния клон на НАП и изчистете задълженията си, за да възстановите напълно своите права.

Защо е нужна проверка на здравни осигуровки – потенциални некоректни практики от страна на работодателя

Проверка на здравни осигуровки 1 - надпис
Проверка на здравни осигуровки – научете повече!

За съжаление не всички работодатели са коректни по отношение на осигуряването на своите служители. Дори и вашият да изглежда изряден, все пак е хубаво периодично да проверявате дали това наистина е така. Колкото по-рано разберете за потенциални некоректни практики от страна на работодателя, толкова по-малки ще са последствията по отношение на здравноосигурителните ви права. А и за себе си ще можете да си направите изводи дали си заслужава да продължите своите взаимоотношения с въпросния работодател.

Защо е нужна проверка на здравни осигуровки – риск от объркване      

Винаги е налице риск от обърквания и грешки във връзка с плащането на здравни осигуровки. Особено ако често сменяте местоработата си или пък са налице периоди, в които сте безработни или работите на свободна практика. Имайте предвид, че закъснели или неплатени здравни осигуровки може да доведат до последствия за вас във финансов аспект. Макар на практика рядко да се налагат глоби за неплатени здравни осигуровки, в закона е предвидена подобна опция, така че не е невъзможно. Също така се начисляват и лихви за периода от време, в рамките на който задълженията ви към държавата са останали непогасени.

Защо е нужна проверка на здравни осигуровки – спешна необходимост от медицинска помощ

Проверка на здравни осигуровки 2 - лекар
Проверка на здравни осигуровки – свържете се с нас!

Сред последствията, възникващи за вас от неплащането на здравни осигуровки, е и прекъсването на здравноосигурителните ви права. За самоосигуряващи се лица то става факт ако не са внесли повече от 3 месечни вноски за период от 3 години. В случай, че спешно ви се наложи да влезнете в болница или да получите специфична медицинска помощ и в този момент се установи, че сте с прекъснати здравноосигурителни права, ситуацията за вас може да стане доста неприятна. Периодичната проверка на здравни осигуровки ще ви предпази от подобен сценарий.

Ползите от здравната застраховка

Задължителното здравно осигуряване е необходимо, но и невинаги достатъчно, за да отговори на нуждите на хората. Ограниченият брой направления и дългото чакане за определени изследвания и интервенции са само част от проблемите в държавното здравеопазване. Затова е хубаво да се подсигурите посредством доброволна здравна застраховка. Тя ще ви даде възможност винаги да получавате необходимото лечение, при това в най-кратки срокове. Доверете се на Инстрейд застрахователен брокер – ние ще ви насочим към най-подходящата за вас оферта за здравна застраховка, която ще удовлетвори напълно изискванията и очакванията ви.

Повече информация за медицинска застраховка.

Как се извършва проверка на здравни осигуровки?

Защо е нужна проверка на здравни осигуровки – потенциални некоректни практики от страна на работодателя

Защо е нужна проверка на здравни осигуровки – риск от объркване

Защо е нужна проверка на здравни осигуровки – спешна необходимост от медицинска помощ

Ползите от здравната застраховка

Оценете страницата

Leave a Comment

Този сайт е собственост на Инстрейд Застрахователен Брокер ЕООД , лиценз №35, регистриран под номер 288 от Комисият за Финансов Надзор. Регистрация от Комисията за защита на личните данни номер 24604.

Контакти

Инстрейд Застрахователен брокер ЕООД
бул. Драган Цанков №36 СТЦ Интерпред София 1040
метростанция “Фр. Ж. Кюри”