Медицинска застраховка и ваучер за храна 1 - корица

Медицинска застраховка и ваучер за храна – същност и значение

Медицинска застраховка и ваучер за храна са две от най-често срещаните социални придобвики, които компаниите предоставят на своите служители в допълнение към редовната им заплата. Медицинската застраховка дава възможност на човек да се възползва от редица преимущества при използване на здравни услуги – посещение на специалист без направление, право на годишни прегледи за прецизно следене на здравословното състояние, покриване на разходи за лекарства или престой в болнични заведения. Що се отнася до ваучерите за храна, те обикновено са в размер до 60 лв и могат да се употребяват за пазаруване в определени търговски обекти.

Медицинска застраховка и ваучер за храна – въпроса за данъчните задължения

Медицинска застраховка и ваучер за храна 2 - задължения
Медицинска застраховка и ваучер за храна – доверете се на Инстрейд

Несъмнено медицинската застрсаховка и ваучерът за храна са придобивки, които носят удовлетворение на служителите и ги стимулират да бъдат по-мотивирани и продуктивни в своята работа. Преди да ги внедрите в корпоративната си практика обаче, трябва да сте наясно колко точно биха ви стрували те. За социални разходи ли се считат разходите за медицинска застраховка? Могат ли да се ползват данъчни облекчения за тях и за ваучерите за храна?  И дължи ли служителят данък върху въпросните социални придобивки? На тези въпроси ще се постараем да отговорим в следващите редове. 

Възможно ли е получаването на данъчно облекчение за медицинска застраховка и ваучер за храна?

При предоставяне на медицинска застраховка и/или ваучер за храна на служителите ключово е това дали става въпрос за предоставяне изцяло в натура. Предоставяне изцяло в натура означава да няма никакви парични взаимоотношения между работодателя и служителите по отношение на съответните социални придобивки. Ако това изискване е изпълнено, фирмата може да се възползва от данъчно облекчение за всяко наето лице. Важно е да отбележим, че е възможно да се използват едновременно и двете данъчни облекчения – за направени медицински застраховки и за предоставяне на ваучери за храна за служителите.

Дължат ли служителите данък върху доходите по отношение на изплатените средства за медицинска застраховка и ваучер за храна?

Медицинска застраховка и ваучер за храна 3 - система
Медицинска застраховка и ваучер за храна – научете повече!

Както медицинските застраховки, така и ваучерите за храна, предоставяни като социални придобивки в натура, са сред изключените от облагане доходи. Следователно върху тях не се дължи данък върху доходите. Няма никаква законова норма, която да ограничава едновременното получаване и на двата вида социални придобивки, нито пък лимит, при надвишаване на който да се предвижда облагане. Така че независимо от общия размер на предоставяните социални разходи посредством медицинска застраховка и ваучер за храна, за служителя не възниква данъчно задължение.   

Сключване на медицинска застраховка – доверете се на Инстрейд застрахователен брокер!

Инстрейд застрахователен брокер ще ви помогне да откриете най-подходящите оферти на пазара за здравна застраховка за вашите служители. Висококвалифицираният ни и опитен екип първо ще се срещне с вас, за да разбере нуждите и изискванията ви, а след това на база на въпросните изисквания ще подбере удачните предложения за медицинска застраховка. Доверете се на Инстрейд застрахователен брокер и гарантирайте удовлетвореността на служителите си, както и по-високата продуктивност в дейността на вашата компания!

Медицинска застраховка и ваучер за храна – същност и значение

Медицинска застраховка и ваучер за храна – въпроса за данъчните задължения

Възможно ли е получаването на данъчно облекчение за медицинска застраховка и ваучер за храна?

Дължат ли служителите данък върху доходите по отношение на изплатените средства за медицинска застраховка и ваучер за храна?

Сключване на медицинска застраховка – доверете се на Инстрейд застрахователен брокер!

Оценете страницата

Leave a Comment

Този сайт е собственост на Инстрейд Застрахователен Брокер ЕООД , лиценз №35, регистриран под номер 288 от Комисият за Финансов Надзор. Регистрация от Комисията за защита на личните данни номер 24604.

Контакти

Инстрейд Застрахователен брокер ЕООД
бул. Драган Цанков №36 СТЦ Интерпред София 1040
метростанция “Фр. Ж. Кюри”