ДЗИ Животозастраховане
ДЗИ Животозастраховане

Бизнес концепцията на ДЗИ Здравно осигуряване е създаване и реализация на комплексен пазарен продукт за здравно осигуряване, съобразен с най-новите европейски изисквания и стандарти за осигуряване на достъп до модерна, качествена и висококвалифицирана медицинска помощ.

Прочети повече

Дженерали Живот
Дженерали Живот

Основано през 1999 г., здравноосигурителното дружество на Дженерали е една от водещите компании за здравно застраховане в България
С промените в Закона за здравното осигуряване, в сила от 07.08.2012г. дейността по доброволно здравно осигуряване вече се извършва въз основа на договор за медицинска застраховка по смисъла на Кодекса за застраховането.

Прочети повече

Уника Живот
Уника Живот

Застрахователните компании „УНИКА“ АД и „УНИКА Живот“ АД, със седалище и адрес на управление гр. София 1000, бул. Тодор Александров 18, са част от международната УНИКА Иншурънс Груп – компания с над двувековна традиция и опит в застраховането.

Прочети повече

Булстрад Живот
Булстрад Живот

Застраховка „Здравна грижа” на БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП е специално създадена, за да обезпечи достъпни и надеждни здравни грижи и възможности за ползване на широк спектър от медицински услуги на територията на България.

Прочети повече

 ЕЗОК
ЕЗОК

„Европейска Застрахователна и Осигурителна Компания“ ЗАД е дружество, лицензирано през 2008 г. като Здравноосигурителен фонд за допълнително доброволно здравно осигуряване. С нормативните промени през 2013г. ЕЗОК ЗАД се прелицензира като застрахователна компания.

Прочети повече

Доверие
Доверие

Обединен здравноосигурителен фонд (ОЗОФ) Доверие АД е акционерно дружество с предмет на дейност: Извършване на доброволно здравно осигуряване за подобряване на здравето и предпазване от заболяване, извънболнична медицинска помощ, болнична медицинска помощ, услуги, свързани с битови и други допълнителни условия при предоставяне на медицинска помощ, възстановяване на разходи.

Прочети повече

България Иншурънс
България Иншурънс

Застрахователна компания България Иншурънс АД оперира на българския пазар от 2004 година и е един от лидерите в областта на здравното застраховане в България, с близо 22% пазарен дял. Дружеството е специализирано в предоставянето най-вече на комплексни здравни услуги, приспособени към нуждите както на корпоративни, така и на индивидуални клиенти.

Прочети повече

Левинс
Левинс

Основен акционер в дружеството е ЗК “Лев инс” АД, компания, доказала се през годините като един от водещите български застрахователи по общо застраховане, като за 2013г. е на първо място по премиен приход на общозастрахователния пазар. Акционер на “Животозастрахователен институт“ АД е и “Лев Корпорация” АД.

Прочети повече

5/5 - (1 vote)

Този сайт е собственост на Инстрейд Застрахователен Брокер ЕООД , лиценз №35, регистриран под номер 288 от Комисият за Финансов Надзор. Регистрация от Комисията за защита на личните данни номер 24604.

Контакти

Инстрейд Застрахователен брокер ЕООД
бул. Драган Цанков №36 СТЦ Интерпред София 1040
метростанция “Фр. Ж. Кюри”

Попълнете данните за контакт за да можем да Ви изпратим предложение за застраховка.