Подходяща медицинска застраховка 1 - корица

Медицинска застраховка – същност и преимущества

Подходяща медицинска застраховка 2 - снимка
Подходяща медицинска застраховка – избрете най-доброто!

Все повече работодатели през последните години разбират преимуществата, които носи  практиката за осигуряване на медицинска застраховка за служителите. Същността на медицинската застраховка се изразява в предоставянето на опция за служителите за качествено и ефективно лечение при нужда. Тя също така може да покрие разходите за прегледи и изследвания при специалист без направление, както и за определени видове лекарства. Тази застраховка е от полза и за работодателя, тъй като спомага за повишаването на мотивацията и продуктивността на служителите в работното ежедневие. В следващите редове ще разгледаме накратко стъпките, които трябва да извървите, за да стигнете до избора на най-подходящата за себе си и своите служители медицинска застраховка.

Запознайте се с терминологията  

Преди да започнете търсенето на конкретни оферти за медицинска застраховка, е добре да се запознаете с терминологията, която се използва в тази сфера, както и с характерните особености на договорите. Необходимо е например да сте наясно какво представляват основните здравноосигурителни пакети, които се предлагат на пазара, при какви условия се осъществява заплащането на здравноосигурителните премии и налице ли са последствия при неспазването на въпросните условия. Също така преди да предприемете конкретни действия, свързани със сключване на определена медицинска застраховка, проверете какви са механизмите и сроковете за възстановяване на направени разходи за здравни услуги или лекарства.

Изяснете своите нужди и изисквания

Подходяща медицинска застраховка 3 - договор
Подходяща медицинска застраховка – свържете се с нас!

Препоръчваме ви преди да влезнете в преговори за сключване на медицинска застраховка, да си изясните точно какви са вашите нужди и изисквания. Те зависят от големината на вашия бизнес, от броя на служителите ви, от характеристиките на работната среда – дали има например прах, замърсяване и други рискови фактори. Съобразете всичко това, когато преговаряте за медицинска застраховка на служителите си, и изяснете на съответния застраховател какво точно ви трябва. Така ще ви бъде предложена най-подходящата и адекватна за нуждите ви оферта.

Търсете оптималното съотношение между съдържание и цена

Съвсем естествено е водещ критерий при сравняването на различни оферти за медицинска застраховка да бъде това колко ще ви струва въпросната застраховка. Препоръчваме ви обаче да обърнете необходимото внимание и на съдържанието, което ви предоставя съответната оферта за медицинска застраховка. Трябва да сте сигурни, че тя покрива конкретните нужди на вас и на служителите ви, както и че са налице достатъчно ясни и ефективни механизми за покриване на направените медицински разходи. След като отсеете офертите, отговарящи на тези критерии, вече можете да направите сравнение и по отношение на тяхната цена.

Доверете се на Инстрейд застрахователен брокер!

Професионалната помощ и подкрепа винаги е от ключово значение за откриването на най-подходящата и изгодна за вас оферта за медицинска застраховка. Благодарение на дългогодишния си опит в тази сфера ние от Инстрейд застрахователен брокер сме способни да подпомогнем клиентите си в максимална степен. След като се запознаем с вашите нужди и изисквания, ще потърсим верните решения на пазара и ще ви насочим към тях. Доверете се на Инстрейд застрахователен брокер, за да гарантирате здравето и благосъстоянието на служителите си в дългосрочен план!

Медицинска застраховка – същност и преимущества

Запознайте се с терминологията  

Изяснете своите нужди и изисквания

Търсете оптималното съотношение между съдържание и цена

Доверете се на Инстрейд застрахователен брокер!

Оценете страницата

Leave a Comment

Този сайт е собственост на Инстрейд Застрахователен Брокер ЕООД , лиценз №35, регистриран под номер 288 от Комисият за Финансов Надзор. Регистрация от Комисията за защита на личните данни номер 24604.

Контакти

Инстрейд Застрахователен брокер ЕООД
бул. Драган Цанков №36 СТЦ Интерпред София 1040
метростанция “Фр. Ж. Кюри”