Затраховка живот 3 - корица

Застраховка Живот – същност и цели

Застраховка Живот е сред най-популярните и често използвани видове застраховки на пазара. Нейната основна цел е да гарантира надеждна защита на човека и неговите близки в случаи на смърт, животозастрашаващи заболявания или пък загуба на трудоспособност. На практика всички водещи застрахователни компании на българския пазар предлагат такъв тип застраховка. И това никак не е случайно – все повече хора осъзнават колко е важно да разполагат с финансов ресурс при настъпване на някое от вече споменатите непредвидени събития. В следващите редове ще ви представим всичко, което трябва да знаете за застраховка Живот.

Застраховка Живот – кои са нейните основни покрития?  

Няколко са основните покрития на застраховките Живот, предлагани от водещите български компании в бранша. Сред тях неизменно е смъртта на застрахованото лице, при която неговите наследници ще бъдат осигурени с необходимите им финансови средства, за да продължат нормално своя живот. Също така се покрива загуба на работоспособност на застрахованото лице, като се предоставят средства, които могат да бъдат използвани за лечение и възстановителни процедури. И не на последно място, застраховка Живот обикновено покрива и определен брой животозастрашаващи заболявания, при възникване на които е от голямо значение да се предостави качествено и навременно лечение.

Застраховка Живот – какви допълнителни покрития е възможно да са налице?

Затраховка живот 1 - чадър
Затраховка живот – научете всичко необходимо!

При сключване на застраховка Живот е възможно да са налице и някои допълнителни покрития, в зависимост от това, което предлага застрахователят, и конкретните нужди на клиента. Като примери за такива допълнителни покрития бихме дали застрахователната защита при пътно – транспортни произшествия (ПТП), временна неработоспособност, причинена от злополука, или пък възникване на инцидент или злополука на дете. Внимателно преценете от какви точно покрития се нуждаете и ги обсъдете със  застрахователя, преди да сключите застраховка Живот.

Застраховка Живот – за кого е предназначена? 

Предназначението на дадена застраховка Живот се определя от компанията, която я предлага на пазара, но обикновено от нея могат да се възползват български и чуждестранни граждани, които имат постоянно местожителство в Република България. В повечето случаи има възрастови ограничения, като съвсем естествено застраховка Живот не се предоставя на лица, които са в твърде напреднала възраст. Освен на индивидуални клиенти, застраховка Живот се предоставя и на фирми и бизнеси, които искат да осигурят допълнителна застрахователна защита на своите служители. Винаги преглеждайте подробно условията на предлаганата ви оферта за застраховка Живот, за да сте сигурни, че ще получите точно това, което желаете.

Сключване на застраховка Живот – доверете се на Инстрейд застрахователен брокер!

Затраховка живот 2 - договор
Затраховка живот – свържете се с нас

Независимо дали искате да сключите застраховка Живот за себе си или пък за своите служители, доверете се на Инстрейд застрахователен брокер. Ние ще ви помогнем  да откриете най-подходящите оферти за своите нужди и изисквания. Единственото, което е необходимо за целта, е да направим предварителна среща, за да ни разкажете малко повече какви са вашите очаквания към съответната застраховка Живот и на кои типове покрития държите най-много. Изберете Инстрейд застрахователен брокер, за да получите точно застрахователната защита, която ви трябва.  Научете повече и за медицинска застраховка.

Застраховка Живот – същност и цели

Застраховка Живот – кои са нейните основни покрития?

Застраховка Живот – какви допълнителни покрития е възможно да са налице?

Застраховка Живот – за кого е предназначена?

Сключване на застраховка Живот – доверете се на Инстрейд застрахователен брокер!

5/5 - (1 vote)

Leave a Comment

Този сайт е собственост на Инстрейд Застрахователен Брокер ЕООД , лиценз №35, регистриран под номер 288 от Комисият за Финансов Надзор. Регистрация от Комисията за защита на личните данни номер 24604.

Контакти

Инстрейд Застрахователен брокер ЕООД
бул. Драган Цанков №36 СТЦ Интерпред София 1040
метростанция “Фр. Ж. Кюри”