Обединен здравноосигурителен фонд (ОЗОФ) Доверие АД е акционерно дружество с предмет на дейност: Извършване на доброволно здравно осигуряване за подобряване на здравето и предпазване от заболяване, извънболнична медицинска помощ, болнична медицинска помощ, услуги, свързани с битови и други допълнителни условия при предоставяне на медицинска помощ, възстановяване на разходи.
Дружеството е с капитал 2 000 000 лева, разпределени в 20 000 налични поименни акции с номинал от 100.00 лева всяка.
Обединен здравноосигурителен фонд Доверие АД е лицензиран от Държавната агенция за осигурителен надзор през месец декември 2001 г. и предлага пълен обем доброволно здравно осигуряване извън задължителното.

ОЗОФ Доверие АД е фонд за доброволно здравно осигуряване, който покрива както обикновените, така и специфичните здравни потребности на всеки осигурен. С помощта на Доверие непоносимите в много случаи разходи за лечение се превръщат в поносими текущи осигурителни вноски. Фондът е водещ в сферата на доброволното здравно осигуряване, като предоставя на своите клиенти медицинско обслужване на съвременно равнище, съизмеримо с високите стандарти в здравеопазването на развитите страни. Доверие гарантира необходимото по качество, обем и срок медицинско обслужване от висококвалифицирани лекари-специалисти, доценти, професори от лечебните заведения на национално и областно ниво.

В ОЗОФ “Доверие” се осигуряват около 8 000 лица от различни предприятия от София и страната.
След въвеждане в експлоатация, през месец октомври 2005 г. на Многопрофилна болница ДовериеАД, обслужването на осигурените лица от София и консултациите на национално ниво – за осигурените от страната, при желание на клиента, се поемат от нея.

Ако вече сте клиент и искате да ползвате услуга от здравния пакет на застраховката ви, можете да се свържете с координатор на Довериена тел. (+ 359 2)987-16-59.

1.9/5 - (92 votes)

Този сайт е собственост на Инстрейд Застрахователен Брокер ЕООД , лиценз №35, регистриран под номер 288 от Комисият за Финансов Надзор. Регистрация от Комисията за защита на личните данни номер 24604.

Контакти

Инстрейд Застрахователен брокер ЕООД
бул. Драган Цанков №36 СТЦ Интерпред София 1040
метростанция “Фр. Ж. Кюри”

Попълнете данните за контакт за да можем да Ви изпратим предложение за застраховка.